Velkommen til Sorø BrandmandsForenings Generalforsamling 2014

Dagsorden:
1: Valg af dirigent.
2: Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4: Fastsættelse af kontingent.
5: Eventuelle forslag.
6: Valg til bestyrelsen.
Formand: Peder Vad er på valg, og ønsker ikke at genopstille.
Bestyrelsesmedlem: Simon Pedersen er på valg, og ønsker ikke at genopstille.
7: Valg af billagskontrollant og billagskontrollantsuppleant.
8: Eventuelt.